Posts Tagged ‘GPS за измерване на площи’

GPS за измерване на площи GARMIN 72H – Ръководство

ИЗМЕРВАНЕ НА ПЛОЩ С GPS 72 Ако не сте ползвал GPS 72 по-рано, трябва първо да смените мерните единици. С двукратно натискане на клавиша MENU идете в главното меню на уреда. С кръглия клавиш идете на “Setup” и натиснете ENTER. С кръглия клавиш идете в дясно на “Units”, пак с кръглия клавиш слезте надолу, например […]