GPS за измерване на площи GARMIN 72H – Ръководство

ИЗМЕРВАНЕ НА ПЛОЩ С GPS 72
Ако не сте ползвал GPS 72 по-рано, трябва първо да смените мерните единици.
С двукратно натискане на клавиша MENU идете в главното меню на уреда. С кръглия клавиш идете на “Setup” и натиснете
ENTER. С кръглия клавиш идете в дясно на “Units”, пак с кръглия клавиш слезте надолу, например на “Elevation” и натиснете ENTER. С кръглия клавиш идете на “Meters” и натиснете отново ENTER. Аналогично променете “Distance and speed”.
Начало на измерване на площи.
Идете на изходното място, откъдето ще започнете измерването на площта.
1. Включете GPS, като натиснете и задържите бутона с лампичката, докато се появи поздравителната страница. Натиснете
ENTER и ще видите сателитната страница.  Изчакайте GPS да се позиционира – на сателитната страница трябва да показва координатите Ви на стоене. Когато правите това за пръв път, т.е. преди това GPS не е излизал “под небе” – позиционирането може да отнеме 5 – 10 минути. Същото може да се случи, ако не сте включвал GPS-а повече от 30 дни. В противен случай позиционирането отнема от 15 до 45 секунди.
2. След това с двукратно натискане на MENU идете в главното меню. С кръглия клавиш идете на “Tracks” и натиснете ENTER. С кръглия клавиш идете на “Clear” и натиснете ENTER, за да изчистите всичко, което GPS е запомнил като следа до момента.
3. Обходете обекта, на който ще мерите площ. През това време с PAGE можете да отидете на страницата карта, за да видите графиката на обхожданата площ.
4. Като обиколите обекта отново идете на главното меню (с двукратно натискане на MENU), отново на “Tracks” и ENTER.
5.  Идете на “Save” и натиснете ENTER. GPS ще Ви предложи име на следата, като обикновено това е часът, в който сте работили. Натиснете ENTER, за да го приемете.
6. Явява се страница за запаметяване на следата, в която е изобразена и площта – в полето “Area”. Курсора е на ОК, натиснете ENTER, за да запаметите следата. С това завършихте измерването и запаметяването на първата площ. В паметта има място общо за 10 такива.
7.  Изгасете GPS.  За следваща площ започнете от точка 2. Когато запаметите 10 площи, трябва да ги изтриете, ако искате предварително може да ги свалите на РС. Иначе няма да можете да продължите.
Моделът можете да закупите от ТУК.

Вашият коментар